Beth sydd ymlaen yn Llyfrgelloedd Cyhoeddus Merthyr Tudful?  


Mae gan Lyfrgelloedd Merthyr galendr llawn o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn. Yma, byddwch yn medru dod o hyd i fanylion am ein holl ddigwyddiadau.

Am ffyrdd eraill i ganfod beth sydd ymlaen yn Llyfrgelloedd Cyhoeddus Merthyr Tudful, dilynwch ni ar Facebook & Twitter neu os hoffech wybod mwy am rai o’r digwyddiadau gwych a’r gwasanaethau sy’n cael eu cynnig gan Wasanaethau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Merthyr Tudful & Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful, edrychwch ar y rhifyn diweddaraf o What's On Merthyr Tydfil

Rhagor o Wybodaeth


Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.